VI VÄRDERAR DIN BÅT

Anlita någon av våra erfarna båtmäklare för värdering av din båt. Vänd dig i första hand till den lokala mäklare som finns i den region där båten ligger. 

Båtvärdering

Båtagent kan göra en professionell värdering av din båt. Vi har många års erfarenhet av att sälja båtar i vår mäklarverksamhet och har genom det god kännedom om rådande marknad. Tack vare över 1700 genomföra affärer sedan 2005 har vi gott om statistik över faktiska försäljningspriser, och har dessutom tillgång till databaser med statistik via internationella annonsplattformar. 

Det finns många anledningar till att värdera båten. Här följer några exempel:

• Konkursbo
• Dödsboutredning
• Arv
• Gåva
• Skilsmässa
• Delägarskap
• Försäkringsärende

Kostnader

Vi debiterar 850kr + moms och timme. Då får du två originalintyg från Båtagent Sverige samt ett förhandsbesked via mejl. 

En ”skrivbordsvärdering” tar ca 1,5 – 2 timmar. Med skrivbordsvärdering avser vi en värdering där vi får in fakta via mejl eller brev; utrustningslista, beskrivning och kanske några bilder. Sedan värderar vi båten utifrån detta och utgår från en väl fungerande båt i normalskick. 

En värdering enligt ovanstående beskrivning räcker i de flesta fall. Vi kan givetvis också åka ut och titta på båten samt gå igenom den ordentligt för att bedöma skick och utförande. Då debiterar vi 850kr + moms för arbetet med intyg och branschstatistik, ca 1,5 – 2 timmar. Övrig tid; resa samt undersökningen av båten: 625kr + moms per timme. Milersättning tillkommer.