Användarvillkor och Integritetspolicy

Tack för att du besöker Båtagent Sveriges webbplats ww.batagent.se.

Nedan beskriver vi de regler som gäller vid användandet av de webbplatser som tillhandahålls av Båtagent Sverige AB. Genom att gå in på www.batagent.se anses du ha accepterat dessa villkor.
Båtagent Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor, men också att uppdatera eller ändra webbplatsen.

Rätt att använda materialet på webbplatsen m.m.

Materialet på webbplatsen kan vara skyddat enligt upphovsrättslagen. Det gäller t ex bilder och texter. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren. Rättighetsinnehavaren kan vara Båtagent Sverige AB eller annan vars material Båtagent Sverige AB har köpt rättigheten att nyttja till vissa ändamål.

Hantering av personuppgifter

Båtagent Sverige AB registrerar och behandlar spekulanter, kunder och övriga personers personuppgifter och kontaktuppgifter i vår databas. Detta anses den som registreras samtycka till genom att skicka sina uppgifter via vår hemsida eller via e-post till Båtagent.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand att administrera förmedlingen av båtar samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan avtal träffats. Detta innefattar publicering av uppgifter och bilder på egna eller samarbetspartners hemsidor för marknadsföring av den båt som förmedlas.

Båtagent Sverige AB sprider aldrig personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående våra tjänster, produkter och samarbetspartners. Du som kund har alltid rätt att avböja sådana utskick och begära borttagning ur vår databas om så önskas.