Anders spanar

Efter finanskrisen 2008-2009 rasade den europeiska nybåtsproduktionen per år från ca 12000 segelbåtar mellan 30-60 fot till drygt 2000. Sedan dess har produktionen inte återhämtat sig.

Efter finanskrisen 2008-2009 rasade den europeiska nybåtsproduktionen per år från ca 12000 segelbåtar mellan 30-60 fot till drygt 2000. Sedan dess har produktionen inte återhämtat sig.

Priserna på fina begagnade segelbåtar sjönk rejält under många år, men 2018 började marknaden stabiliseras och sedan kom den eländiga pandemin 2020 och efterfrågan exploderade, likaså priserna. 2021 fortsatte på samma sätt, allt mer ont om fina båtar, och många exporterades till främst Danmark och Tyskland på grund av den svaga svenska kronan.

2022 ser det lite annorlunda ut, men ändå fortsatt skaplig efterfrågan på välhållna objekt. Tempot är mera normalt nu, inte lika hetsiga budgivningar och vi mäklare känner att vi hinner med alla frågor från hugade spekulanter. Dock driver inflationen upp nybåtspriserna och min spaning är att begagnatpriserna därav inte kommer gå ner märkbart, räntehöjningar mm. till trots.

Motorbåtsmarknaden har lugnat sig mer, kanske en kombination av att säsongen 2022 var relativt blåsig och att bränslepriserna nått rekordnivåer. Utbudet av bra objekt är stort, och det tar lite längre tid för köpare och säljare att hitta varandra så att säga.

Nu ligger vi i startgroparna för höstens flytande båtmässor i Köpenhamn, Helsingfors, Gustavsberg, Flensburg och Ellös. Så passa på att besöka någon av dessa mässor och prata båt med oss.

Vi ses på havet!
Anders Hultman